Hop, Het VC paginagroot in EO’s Visie. Met ontboezeming waarom Johan niet graag zwoel in camera’s kijkt. :)

VCeoVisie